REGULAMIN UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z MULTISENSORYKI