Czytam sobie: finał akcji

15 maja ogłosiliśmy zakończenie tegorocznej akcji propagującej czytanie wśród dzieci, czyli „Czytam sobie…” w filii w Jaworowej. Od 1 września 2016  r. ponad dwadzieścioro uczestników w wieku od 6 do 9 lat wypożyczało książki i czytało na głos fragmenty w bibliotece. Wśród najpopularniejszych tytułów znalazły się oczywiście pozycje z serii wydawnictwa Egmont, czyli „Czytam sobie…” Osiągnięcia uczestników były notowane przez inicjatorkę akcji, bibliotekarza filii Krystynę Zawadzką w specjalnym zeszycie; każdy z nich miał oczywiście prawo do okresowego przeglądania zarówno swojej listy, jak i rywali. Celem akcji było jednak przede wszystkim ćwiczenie umiejętności językowych i intelektualnych potrzebnych do radzenia sobie w coraz bardziej skomplikowanym komunikacyjnie świecie.

Najlepsze wyniki osiągnęli i główne nagrody otrzymują :

1. Malinka Baszta – pierwsze miejsce – najwięcej przeczytanych samodzielnie książek

2. Marysia Buła – drugie miejsce

3. Karol Ogorzałek – trzecie miejsce

Z uwagi na duże zaangażowanie małych czytelników postanowiliśmy przyznać jeszcze trzy kolejne nagrody:

4. Blanka Balcerzak – czwarte miejsce

5. Maurycy Baszta – piąte miejsce

6. Jaś Piotrowski – szóste miejsce

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wytrwałości w długoterminowej rywalizacji. Mamy nadzieję, że czytanie dostarczyło im wielu pięknych wrażeń i choć trochę wiedzy.