REGIONALIA

W Czytelni Czasopism gromadzimy zbiory związane z gminą Raszyn i powiatem pruszkowskim. Na regale oznaczonym  „Regionalia” udostępniamy publikacje zwarte, czasopisma (m. in. Kurier Raszyński, Grobla), artykuły z czasopism, foldery wystaw, maszynopisy, mapy oraz tomiki poezji lokalnych poetów.