LEKCJE BIBLIOTECZNE

Zapisów na lekcje biblioteczne prosimy dokonywać w godzinach pracy filii, telefonicznie pod numerami 22 201 06 25, 513 618 775 lub poprzez pocztę elektroniczną: jaworowa@bibliotekaraszyn.pl.

Terminy należy ustalać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej lekcji.

Wzór oświadczenia dla rodziców dzieci uczestniczących w lekcjach jest dostępny do pobrania TUTAJ.

Lekcje biblioteczne w filii prowadzi bibliotekarz Krystyna Zawadzka.