WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACUJEMY LUB WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

* Raszyńskimi placówkami oświatowymi – realizując dla dzieci i młodzieży lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne
* Centrum Kultury Raszyn – współuczestnicząc w organizacji projektów kulturalnych
* Mieszkańcami gminy Raszyn – udostępniając miejsce i pomoc dla wsparcia lub promocji ciekawych inicjatyw społecznych i spotkań z interesującymi ludźmi, wspierając ideę wolontariatu, pozyskując książki w formie darów, przyjmując dezyderaty czytelnicze dotyczące księgozbioru placówki, realizując akcję „Bookcrossing” uwalniającą niepotrzebne książki ze zbiorów prywatnych, digitalizując materiały archiwalne dokumentujące lokalną historię
* Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności jako finalista II rundy Programu Rozwoju Bibliotek wspólnie z bibliotekami w Lesznowoli (wiodąca) oraz Nadarzynie i Komorowie (partnerskie)
* Fundacją Ośrodka Karta – przy realizacji projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej i tworzeniu archiwum społecznego – digitalizując i archiwizując stare dokumenty i fotografie z terenu Gminy Raszyn i okolic na dedykowanej stronie internetowej
* Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – przy realizacji projektu „Praca.Enter” mającym na celu zwiększenie kompetencji bibliotekarzy w rozwiązywaniu problemów związanych z doradztwem zawodowym dla potrzebujących użytkowników biblioteki
* Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce – przy realizacji autorskiego projektu „Bibliomobil – raszynoteka na czterech kółkach”, będącego zmodyfikowaną do możliwości biblioteki wersją idei „bibliobusów”
* Platformami e-learningowymi FunMedia oferując bezpłatny dostęp do e-kursów języków obcych i specjalistycznych, współfinansowanych przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
* Fundacją Edukacji Międzykulturowej i Fundacją Polskie Forum Migracyjne – w celu realizacji projektów skierowanych do dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Raszyn, dotyczących informacji, edukacji i integracji międzykulturowej mieszkańców pochodzenia polskiego i obcego
* Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom – wspierając czynnie ideę głośnego czytania
* Bibliotekami nadrzędnymi: Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy (Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego) oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie – w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, przeglądów nowości wydawniczych, korzystania z programów pomocowych
* Bibliotekami stosującymi format MARC opisu bibliograficznego – w celu pozyskiwania i wymiany opisów bibliograficznych do katalogu komputerowego
* Bibliotekami i bibliotekarzami sieci LABIB – w celu integracji, wymiany doświadczeń zawodowych i inspiracji
* Mazowieckim Systemem Informacji Bibliotecznej – jako współuczestnik centralnej katalogowej platformy elektronicznej, wspomagającej wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek województwa mazowieckiego
* biznesem (Mikrofilm Service Jerzy Buczek) przy digitalizacji lokalnych czasopism i tworzeniu ich cyfrowych archiwów udostępnianych ze strony www biblioteki
* Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – udostępniając przestrzeń dla grupy wolontariuszy Raszynariat, realizującej korepetycje dla potrzebujących uczniów z terenu gminy oraz dla szkoleń osób dorosłych
* Informatykami oraz specjalistami ds. systemu bibliotecznego MAK+ w celu kompleksowej komputeryzacji biblioteki
* Mediami w celu informowania społeczności o usługach i działaniach biblioteki