ZBIORY

Biblioteka główna:

Wielkość księgozbioru: 34.065 woluminów, kolekcja audiobooków/filmów 1.335 woluminów (stan na 31 XII 2015)
Profil księgozbioru: literatura piękna i popularna, literatura popularnonaukowa, wybrana literatura naukowa, literatura dla dzieci i młodzieży

Filia w Jaworowej:

Wielkość księgozbioru: 8.956 woluminów, kolekcja audiobooków/filmów 351 woluminów (stan na 31 XII 2015)
Profil księgozbioru: literatura piękna i popularna, literatura popularnonaukowa, literatura dla dzieci i młodzieży