HISTORIA BIBLIOTEKI

1947 – 1977malausteria

W 1947 r. Józefa Pietrzak – nauczycielka Szkoły Podstawowej społecznie organizuje w Raszynie bibliotekę. W 1949 r. kierownikiem nowo otwartej biblioteki zostaje Wanda Misztal. 3 lipca 1950 biblioteka zostaje wpisana pod nr 292 w rejestr bibliotek prowadzony przez Inspektora Szkolnego przy ul. Targowej 15 w Warszawie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna (wówczas podlegająca gminie Falenty). Księgozbiór liczy wtedy 486 woluminów pozyskanych ze środków Ministerstwa Oświaty. Pierwszą siedzibą biblioteki staje się skromna izba na I piętrze zabytkowej austerii (ratusza) w Raszynie. Działa w tym czasie 6 punktów wypożyczeń książek: w Dawidach, Puchałach, Podolszynie, Jaworowej, Jankach i Rybiu – dziś już nieistniejących. Pod koniec lat siedemdziesiątych księgozbiór zwiększa się do 11.251 woluminów.

klubczb1978 – 1987

Biblioteka zostaje przeniesiona do 40 metrowego lokalu w drewnianym budynku należącym do Klubu Sportowego (przy ul. Sportowej 30) w Raszynie. Do roku 1985 działa jedna filia biblioteki w Sękocinie. W grudniu 1981 r. emerytowana Wanda Misztal przekazuje księgozbiór nowemu kierownikowi (od 2003 r. dyrektorowi) biblioteki Krystynie Ciechomskiej, która zarządza instytucją do końca roku 2005. W styczniu 1986 r. na wniosek Naczelnika Gminy Raszyn biblioteka zostaje ponownie wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury pod nr 52 w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Raszyn. Pod koniec 1987 r. księgozbiór liczy 15.232 woluminy – instytucja wymaga natychmiastowej poprawy warunków lokalowych.

1280px-urzad_gminy_raszyn1988 – 2005

Od 29 stycznia 1988 r. dzięki decyzji gminnych władz biblioteka działa już w obszerniejszym lokalu na terenie budynku Urzędu Gminy w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a. 28 maja 1992 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 115/92 biblioteka zostaje wpisana pod nr I/1/1992 w Rejestr Instytucji Kultury Gminy Raszyn. Jest to data formalnego powołania instytucji pod aktualnie używaną nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. Od grudnia 1998 r. działa filia biblioteki w Jaworowej, która zajmuje 25 metrowe pomieszczenie w budynku Domu Rolnika przy ul. Warszawskiej 95. Także w 1998 r. w bibliotece pojawia się pierwszy komputer z systemem bibliotecznym MAK autorstwa Biblioteki Narodowej – rozpoczyna się żmudne tworzenie katalogu komputerowego biblioteki. Pod koniec 2005 r. na powierzchni 50m2 w siedzibie głównej mieszczą się regały z 22.662 woluminami, Filia posiada wówczas 6.767 woluminów. Księgozbiór wymaga kolejnych pilnych przenosin. Staraniem władz gminy i przy znaczącym współfinansowaniu przez UE w ramach EFRR w latach 2004-2005 zostaje przebudowany i zaadaptowany na potrzeby biblioteki dawny obiekt handlowo-produkcyjny przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie. Uchwała Rady Gminy Nr IX/117/07 dokonuje zmiany w Statucie sankcjonując w ten sposób funkcjonowanie instytucji w nowej siedzibie.

Wejście główne

2006 – obecnie

Biblioteka rozpoczyna działalność w nowym miejscu 14 lutego 2006 r. pod nową dyrekcją – instytucją zarządza Magdalena Golec. Nowoczesny budynek, projektu firmy „DWZ Architekci. Paweł Ziomka” (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) w części bibliotecznej na ponad 450 m2 mieści Wypożyczalnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży (obie z wolnym dostępem do zbiorów), Czytelnię Czasopism, Salę Spotkań oraz hol wystawowy. W filii w Jaworowej na powierzchni 45 m2 znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, kącik dziecięcy, mikroczytelnia czasopism. Księgozbiór siedziby głównej liczy dziś  27.591 woluminów, filii zaś 9.371 – łącznie 36.962 woluminy, należy do niego dodać 4.881 woluminów zbiorów audiowizualnych tj. audiobooków i filmów (stan na 31 XII 2023). Liczba zarejestrowanych  na koniec 2023 r. czytelników – 3.010 osób. Instytucja współtworzy konsorcjum mazowieckie, oferując czytelnikom dostęp do setek tysięcy tytułów e-booków na platformie IBUK Libra, e-booków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi,   e-booków, audiobooków i podcastów na platformie EmpikGo oraz audiobooków na platformie Audioteka. Opisy katalogowe zbiorów biblioteki są widoczne w katalogach centralnych: własnym oraz bazie bibliotek posługujących się systemem MAK+ tj. www.szukamksiążki.pl oraz Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej (MSIB), a także lubimyczytac.pl. Obsługa wypożyczeń i rejestracja czytelników (w bibliotece głównej od 2 listopada 2008 r., w filii od 19 sierpnia 2013 r.) odbywa się komputerowo. Prenumeruje się blisko 30 tytułów czasopism tradycyjnych. Do użytku czytelników oddane są w bibliotece głównej i filii stanowiska (komputery stacjonarne/tablety) z siecią Internet wraz z pełnym centralnym katalogiem elektronicznym dostępnym online z możliwością zdalnych zamówień, rezerwacji i samodzielnej prolongaty. Użytkownicy pracujący na własnym sprzęcie mogą korzystać z Internetu poprzez Wi-Fi zarówno w bibliotece głównej, jak i w filii. Prowadzone są autorskie lekcje biblioteczne dla podopiecznych raszyńskich placówek oświatowych, oferowane e-kursy językowe. Na bazie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych pozyskanych od mieszkańców, biblioteka prowadzi i buduje własne Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) w Otwartym Systemie Archiwizacji, udostępnia na www dwa pełne cyfrowe archiwa lokalnych czasopism „Kurier Raszyński” i „Grobla”. Organizuje imprezy kulturalne, spotkania, warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem robotów, językowe dla dzieci, DIY. Opracowuje projekty dla różnych grup wiekowych, przy których współpracuje z mieszkańcami, instytucjami gminnymi i podmiotami spoza gminy, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi – pozyskując w całości lub częściowo na ich realizację środki pozabudżetowe. Współtworzy sieć aktywnych bibliotekarzy i jako prelegent bierze udział w szkoleniach i sesjach dobrych praktyk dla środowiska branżowego. Biblioteka jest finalistą II rundy Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 2018 roku laureatką “Listy STU” Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, tj. 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce, została kustosz raszyńskiej biblioteki Dagna Kruszewska-Mach. W 2019 r. biblioteka została uhonorowana „Nagrodą im. Kierbedziów” w kategorii „Działalność wielokulturowa”, przyznawaną przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. W 2022 roku biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie Centrum Archiwistyki Społecznej „Odkryj swoje archiwum” za tekst „Tadeusz Jaworski: chemik, wynalazca, plantator i społecznik” autorstwa Dagny Kruszewskiej-Mach – opiekunki Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Raszynie .

 

(Opracowanie: Zespół. Część archiwalna: Dagna Kruszewska-Mach na podst. dokumentacji bibliotecznej i fragmentów książki Honoraty Kaszuby „Dzieje Raszyna i Falent”, Raszyn, 2015.)