HISTORIA BIBLIOTEKI

1947 – 1977malausteria

W 1947 r. Józefa Pietrzak – nauczycielka Szkoły Podstawowej społecznie organizuje w Raszynie bibliotekę. W 1949 r. kierownikiem nowo otwartej biblioteki zostaje Wanda Misztal. 3 lipca 1950 biblioteka zostaje wpisana pod nr 292 w rejestr bibliotek prowadzony przez Inspektora Szkolnego przy ul. Targowej 15 w Warszawie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna (wówczas podlegająca gminie Falenty). Księgozbiór liczy wtedy 486 woluminów pozyskanych ze środków Ministerstwa Oświaty. Pierwszą siedzibą biblioteki staje się skromna izba na I piętrze zabytkowej austerii (ratusza) w Raszynie. Działa w tym czasie 6 punktów wypożyczeń książek: w Dawidach, Puchałach, Podolszynie, Jaworowej, Jankach i Rybiu – dziś już nieistniejących. Pod koniec lat siedemdziesiątych księgozbiór zwiększa się do 11.251 woluminów.

klubczb1978 – 1987

Biblioteka zostaje przeniesiona do 40 metrowego lokalu w drewnianym budynku należącym do Klubu Sportowego (przy ul. Sportowej 30) w Raszynie. Do roku 1985 działa jedna filia biblioteki w Sękocinie. W grudniu 1981 r. emerytowana Wanda Misztal przekazuje księgozbiór nowemu kierownikowi (od 2003 r. dyrektorowi) biblioteki Krystynie Ciechomskiej, która zarządza instytucją do końca roku 2005. W styczniu 1986 r. na wniosek Naczelnika Gminy Raszyn biblioteka zostaje ponownie wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury pod nr 52 w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5 pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Raszyn. Pod koniec 1987 r. księgozbiór liczy 15.232 woluminy – instytucja wymaga natychmiastowej poprawy warunków lokalowych.

1280px-urzad_gminy_raszyn1988 – 2005

Od 29 stycznia 1988 r. dzięki decyzji gminnych władz biblioteka działa już w obszerniejszym lokalu na terenie budynku Urzędu Gminy w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a. 28 maja 1992 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 115/92 biblioteka zostaje wpisana pod nr I/1/1992 w Rejestr Instytucji Kultury Urzędu Gminy Raszyn. Jest to data formalnego powołania instytucji pod aktualnie używaną nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. Od grudnia 1998 r. działa filia biblioteki w Jaworowej, która zajmuje 25 metrowe pomieszczenie w budynku Domu Rolnika przy ul. Warszawskiej 95. Także w 1998 r. w bibliotece pojawia się pierwszy komputer z systemem bibliotecznym MAK autorstwa Biblioteki Narodowej – rozpoczyna się żmudne tworzenie katalogu komputerowego biblioteki. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/03 z dnia 6 listopada 2003 r. bibliotece zostaje nadana aktualna wersja Statutu. Pod koniec 2005 r. na powierzchni 50m2 w siedzibie głównej mieszczą się regały z 22.662 woluminami, Filia posiada wówczas 6.767 woluminów. Księgozbiór wymaga kolejnych pilnych przenosin. Staraniem władz gminy i przy znaczącym współfinansowaniu przez UE w ramach EFRR w latach 2004-2005 zostaje przebudowany i zaadaptowany na potrzeby biblioteki dawny obiekt handlowo-produkcyjny przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie. Uchwała Rady Gminy Nr IX/117/07 dokonuje zmiany w Statucie sankcjonując w ten sposób funkcjonowanie instytucji w nowej siedzibie.

Wejście główne

2006 – obecnie

Biblioteka rozpoczyna działalność w nowym miejscu 14 lutego 2006 r. Nowoczesny budynek, projektu firmy „DWZ Architekci. Paweł Ziomka” (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) w części bibliotecznej na ponad 450 m2 mieści Wypożyczalnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży (obie z wolnym dostępem do zbiorów), Czytelnię Czasopism, Czytelnię Naukową/Salę Spotkań oraz hol wystawowy. Księgozbiór siedziby głównej liczy dziś 31.067 woluminów, filii zaś 8.696 – łącznie 39.763 woluminów, należy do niego dodać 3.907 woluminów zbiorów audiowizualnych tj. audiobooków i filmów (stan na 31 XII 2019). Liczba zarejestrowanych  na koniec 2019 r. czytelników – 2.995 osób. Od 2013 r. instytucja współtworzy Mazowieckie Konsorcjum Bibliotek Publicznych, oferując czytelnikom dostęp do ponad 500 tytułów e-booków na platformie IBUK Libra. Opisy katalogowe zbiorów biblioteki są widoczne w katalogach centralnych: bazie bibliotek posługujących się systemem MAK+ tj. www.szukamksiążki.pl oraz Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej (MSIB). Obsługa wypożyczeń i rejestracja czytelników (w bibliotece głównej od 2 listopada 2008 r., w filii od 19 sierpnia 2013 r.) odbywa się komputerowo. Prenumeruje się ponad 30 tytułów czasopism. Do użytku czytelników oddane są stanowiska (komputery stacjonarne i tablety) z siecią Internet wraz z pełnym centralnym katalogiem elektronicznym dostępnym online z możliwością zdalnych rezerwacji. Użytkownicy pracujący na własnym sprzęcie mogą korzystać z Internetu poprzez Wi-Fi zarówno w bibliotece głównej, jak i w filii. Prowadzone są autorskie lekcje biblioteczne dla podopiecznych raszyńskich placówek oświatowych, oferowane e-kursy językowe i specjalistyczne oraz kursy komputerowe dla seniorów. Na bazie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych pozyskanych od mieszkańców, biblioteka buduje własne Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL), udostępnia na www dwa pełne cyfrowe archiwa lokalnych czasopism „Kurier Raszyński” i „Grobla”. Organizuje imprezy kulturalne, spotkania, warsztaty edukacyjne, kodowania, językowe dla dzieci, DIY. Opracowuje projekty dla różnych grup wiekowych, przy których współpracuje z mieszkańcami, instytucjami gminnymi i podmiotami spoza gminy, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi – pozyskując w całości lub częściowo na ich realizację środki pozabudżetowe. Współtworzy sieć aktywnych bibliotekarzy LABIB i jako prelegent bierze udział w szkoleniach i sesjach dobrych praktyk dla środowiska branżowego.

(Opracowanie: Zespół. Część archiwalna: Dagna Kruszewska-Mach na podst. dokumentacji bibliotecznej i fragmentów książki Honoraty Kaszuby „Dzieje Raszyna i Falent”, Raszyn, 2015.)