Czy wolność ma granice: warsztaty

10 maja o godz. 10:00 i 11:30 odbyły się w Raszynotece warsztaty filozoficzne, nawiązujące do obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W zajęciach udział wzięły klasa 3g i 3f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Raszynie.

Co to znaczy być wolnym? Czy wolność jest możliwa, i w jaki sposób? Dlaczego ludzie dyskutują o wolności? Czy prawdziwa wolność powinna mieć granice? Dlaczego ludzi rezygnują z wolności, czy istnieje jakaś sfera życia, w której wolność totalną dopuszczamy? Czy wolność i samowola to pojęcia zamienne? Jak się ma wolność do podległości?

Artur Schopenhauer określił filozofowanie jako wspólne myślenie. W tym właśnie duchu, zaproszeni przez nas uczniowie mieli okazję wcielić się w filozofów, żeby zastanowić się, jak to jest z tą wolnością i czym ona jest. Wśród odpowiedzi pojawiły się m.in. takie objaśnienia: to, że robisz, co chcesz; pójście własną drogą; brak zakazów i ograniczeń; możliwość wyboru. Jednak prawdziwa wolność osobista nie jest samowolą, ma swoje ograniczenia, czyli kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jeśli naruszamy wolność kogoś innego, pojawia się konflikt. Doszliśmy więc do konkluzji, że każdy człowiek ma takie same, niezbywalne prawa. I to one sprawiają, że w imię wspólnego bezpieczeństwa rezygnujemy z części wolności.

Warsztaty poprowadziła Joanna Imienowska z Pracowni Filozoficznej Eureka, absolwentka filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz zarządzania na Politechnice Gdańskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Pasjonatka rozmów z dziećmi, muzyki klasycznej oraz ziołowego ogródka.

Wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018.