ROMANI ROMANIA

Czy Cyganie to Romowie, i dlaczego nie zawsze tak? Kim są Romowie i skąd przybywają? Czy Rumunia jest ojczyzną Romów? Te i wiele innych zagadnień związanych z pochodzeniem, podziałami etnicznymi, profesjami, tradycjami i zwyczajami Romów poruszył w swojej opowieści nasz Gość – Andrzej Grzymała-Kazłowski, cyganolog i założyciel Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Prelekcja była ilustrowana ikonografią archiwalną (ze zbiorów Muzeum) oraz fotografiami Gościa, wykonanymi m.in. w trakcie trzech wypraw do Rumunii: w sierpniu-wrześniu 2003 r. w Transylwanii (Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Comana de Jos), Dobrudży, rumuńskiej Mołdawii i Bukowinie; w maju 2008 r. w Borumlace w zachodniej Transylwanii oraz we wrześniu 2012 r. w Gulia, Dolhasca w Bukowinie. Fotografie prezentują Romów z grupy osiadłych Calderari-Kełderaszy (większość zdjęć została wykona w Comana de Jos), tabor (Mołdawia) i obozowisko (Bukowina) wędrownych Kełderaszy wciąż jeszcze utrzymujących się z wyrobu i naprawy metalowych artykułów gospodarstwa domowego oraz osiedle tzw. Romungrów (Borumlaca i Gulia, Dolhasca).

Spotkanie odbyło się 28 września o godz. 18:00 w czytelni biblioteki (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) w ramach partnerskiego projektu „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w roku 2018. Cel: propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz rozbudowa ogólnodostępnego banku wiedzy, źródeł danych o społeczności romskiej, jej materialnym i kulturowym dziedzictwie. Działania: warsztaty dla dzieci, wystawy ikonografii ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie, spotkania poświęcone historii i kulturze Romów, rozbudowa strony www.romuzeum.pl. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Fundacji Edukacji Międzykulturowej, partnerzy Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe. Realizacja marzec – grudzień 2018.