ROMANI ROMANIA

Czy Cyganie to Romowie, i dlaczego nie zawsze tak? Kim są Romowie i skąd przybywają? Czy Rumunia jest ojczyzną Romów? Te i wiele innych zagadnień związanych z pochodzeniem, podziałami etnicznymi, profesjami, tradycjami i zwyczajami Romów poruszy w swojej opowieści nasz Gość – Andrzej Grzymała-Kazłowski, cyganolog i założyciel Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Prelekcja będzie ilustrowana ikonografią archiwalną (ze zbiorów Muzeum) oraz fotografiami Autora wykonanymi m.in. w trakcie trzech wypraw do Rumunii: w sierpniu-wrześniu 2003 r. w Transylwanii (Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Comana de Jos), Dobrudży, rumuńskiej Mołdawii i Bukowinie; w maju 2008 r. w Borumlace w zachodniej Transylwanii oraz we wrześniu 2012 r. w Gulia, Dolhasca w Bukowinie. Fotografie prezentują Romów z grupy osiadłych Calderari-Kełderaszy (większość zdjęć została wykona w Comana de Jos), tabor (Mołdawia) i obozowisko (Bukowina) wędrownych Kełderaszy wciąż jeszcze utrzymujących się z wyrobu i naprawy kotłów oraz osiedle tzw. Romungrów (Borumlaca i Gulia, Dolhasca).

Spotkanie odbędzie się 28 września (piątek) o godz. 18:00 w czytelni biblioteki (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie). Wstęp wolny!

Spotkanie „Roma, Romania” odbywa się w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w
Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem 
wiedzy o historii i kulturze Romów” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.