KURSY KOMPUTEROWE 44+

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE 


AKTUALIZACJA

Informujemy, że udało się utworzyć następujące grupy:

  • podstawy obsługi komputera – pon. g. 15:30
  • podstawy tworzenia prostej grafiki komputerowej – pon. g. 17:15
  • podstawy obsługi tabletu/smartfona – pt. g. 11:00
  • podstawy pracy z programami biurowymi – pt. g. 12:45

Zajęcia w tym cyklu zaczną się 18 listopada (w przypadku grup poniedziałkowych) i 22 listopada br. (w przypadku grup piątkowych) i potrwają ok. 8 tygodni.

NABÓR NA KURSY WCIĄŻ TRWA – planujemy już kolejny cykl, który wystartuje w drugiej połowie lutego 2020 r. Chętnych prosimy o wypełnienie i przyniesienie do biblioteki (lub przesłanie e-mailowo) karty zgłoszeniowej:

karta zgłoszeniowa – Kurs Komputerowy 2019-2020


Ogłaszamy nabór chętnych w wieku 44+ na kursy komputerowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Każdy kurs trwa 12 godzin zegarowych (8 spotkań po 1,5 godz.). Jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie.

Kursy będą prowadzone w dwóch modułach:

  • podstawowa obsługa komputera dla osób, które do tej pory nie miały kontaktu z komputerem lub był to kontakt niewielki (korzystanie z klawiatury i myszki, podstawowa praca z edytorami tekstu, instalowanie/kasowanie programów komputerowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z poczty elektronicznej itp.)

Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach do wyboru – poniedziałek g. 15:30-17:00 lub piątek godz. 11:00-12:30

  • kursy specjalistyczne (do wyboru jeden z poniższych tematów):
  1. podstawy pracy z programami biurowymi pakietu MS Office (Word, Excel)
  2. podstawy tworzenia prostej grafiki komputerowej (PhotoFiltre, narzędzia online)
  3. cyfrowe wsparcie wejścia na rynek pracy (wyszukiwanie ofert w serwisach ogłoszeniowych, przygotowanie profesjonalnego cv i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej itp.)
  4. podstawy obsługi smartfona/tabletu (tylko system Android) (instalowanie i odinstalowanie aplikacji, robienie zdjęć, kalendarz itp.)

Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach do wyboru – poniedziałek g. 17:15-18:45  lub piątek godz. 12:45-14:15

W pierwszej kolejności uruchomimy kurs, na który zapisze się najwięcej osób.

Podczas zajęć poruszymy też kwestie związane z e-usługami publicznymi.

Zajęcia poprowadzi mgr inż. Jolanta Dec, inżynier informatyk, grafik komputerowy, doświadczony edukator osób dorosłych i młodzieży, Latarnik Polski Cyfrowej.

Uczestnicy będą korzystać z bibliotecznych laptopów i komputerów stacjonarnych, możliwa jest też praca na własnym sprzęcie.

Gwarantujemy małe grupy (max. 10 osób) i miłą atmosferę.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej lub przyniesienie do biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20). Wydrukowane karty zgłoszeniowe można też dostać na miejscu. Osoby zakwalifikowane na kursy zostaną o tym powiadomione telefonicznie.

Karta zgłoszeniowa – Kurs Komputerowy 2019-2020