TU DOM W PŁOMIENIACH STOI…: WYSTAWA

Od maja do końca czerwca br. w holu biblioteki głównej będzie można oglądać wystawę wybranych dokumentów i fotografii związanych z raszyńską Ochotniczą Strażą Pożarną, która w tym roku obchodzi 90. lecie działalności. Wśród archiwaliów znalazły się m.in. list od administracji księżnej Zofii Czetwertyńskiej ze zgodą na użytkowanie „starych murów”, czyli dawnej wozowni zajazdu pocztowego austerii (1934), odręczna notka „Z życia OSP w Raszynie” podsumowująca pierwszy rok działalności straży, księga kontroli wydawanego umundurowania, dziennik czynności straży, protokuły rady sztabowej (lata 30. i 40. 20 w.)  oraz kilkadziesiąt fotografii (w tym fotografie strażaków przy wozie marki Steyr z lat 40.). Materiały otrzymaliśmy od Łukasza Komara – prezesa OSP w Raszynie oraz Marii Załęskiej – córki zasłużonego druha Tadeusza Olejnikowskiego, za co serdecznie dziękujemy!

Archiwalia sukcesywnie umieszczamy w raszyńskim Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej:

https://zbioryspoleczne.pl/zbiory/PL_2046_005

Wydarzenie w ramach Tygodnia Bibliotek 2022