ABC CZYTELNIKA

1. Jak zapisać się do biblioteki?
Należy zgłosić się osobiście w wybranej placówce bibliotecznej (Biblioteka Główna w Raszynie lub Filia w Jaworowej) z dokumentem tożsamości (zawierającym PESEL) i wypełnić kartę zapisu, poświadczającą zapoznanie się z regulaminami biblioteki wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Za osobę nieletnią do lat 16 zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Przy zapisie otrzymasz kartę biblioteczną.

2. Czy można założyć konto biblioteczne dziecku?
Oczywiście. Zapisać można nawet dziecko w wieku przedszkolnym.

3. Czy osoba nie posiadająca meldunku na terenie Gminy Raszyn może wypożyczać książki z biblioteki?
Tak. Nie pobieramy wpisowego od osób nie posiadających meldunku na terenie Gminy Raszyn.

4. W jakich godzinach biblioteka jest otwarta?
Biblioteka Główna (Raszyn, ul. Poniatowskiego 20) jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00 – 19.00,
wtorek, czwartek w godz. 9.00 – 16.00.
Filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95) jest czynna:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 13.00 – 19.00.

5. Jak sprawdzić, czy interesująca mnie książka znajduje się w zbiorach biblioteki?
Informację o zbiorach i ich dostępności można uzyskać z KATALOGU ON-LINE, telefonicznie (biblioteka główna 22 720-03-81, 22 203-57-19, filia 513 618 775) lub poprzez e-mail info@bibliotekaraszyn.pl.

6. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?
Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków i filmów).

7. Jak mogę zarezerwować książkę?
Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl lub poprzez Internet używając Elektronicznego Konta Czytelnika (tylko dopisanie się do kolejki na materiały wypożyczone).
Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki poprzez e-mail, ewentualnie telefonicznie lub za pomocą sms na nr telefonu podany przy zapisie do biblioteki. Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 5 dni. Maksymalna ilość rezerwacji wynosi po 5 tytułów dla każdego rodzaju zbiorów.

8. Po jakim czasie muszę zwrócić książki do biblioteki?
Okres wypożyczenia książek (w tym lektur), audiobooków i filmów wynosi 30 dni.

9. Czy mogę przedłużyć okres wypożyczenia książek?
Tak, jeśli dana pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

10. Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki?
Czytelnikom nieprzestrzegającym terminu zwrotu książek naliczane są regulaminowe opłaty za przetrzymanie materiałów (0,10 zł za każdy kolejny dzień od każdego przetrzymanego woluminu książki i 1,00 zł za każdy kolejny dzień od każdego tytułu audiobooka lub filmu).

11. Zgubiłem lub zniszczyłem książkę z biblioteki, co mam zrobić?
Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi w wypożyczalni, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

12. Czy muszę być zapisany do biblioteki by skorzystać w Czytelni z księgozbioru podręcznego lub komputera (Internet, Office, Skype)?
Nie. Wystarczy przed wejściem okazać bibliotekarzowi aktualny dokument tożsamości z fotografią i wpisać się na listę odwiedzin wyłożoną w wypożyczalni. Wyszukiwania w Internecie inne niż naukowe są ograniczone czasowo do 60 minut.

13. Czy mogę wydrukować wyniki moich poszukiwań w Internecie lub wykonać odbitki ksero fragmentów zbiorów biblioteki lub zeskanować dokument?
Tak. Skontaktuj się w tym celu z dyżurnym bibliotekarzem. Cennik odbitek czarno-białych i kolorowych jest wyłożony w wypożyczalni. Skanowanie jest bezpłatne.

14. Czy mogę zwrócić książkę z księgozbioru Filii w Bibliotece Głównej (i odwrotnie)?
Tak. Należy tylko zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.