Biologia, rolnictwo, chemia, fizyka, astronomia

Agro

http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action

(baza bibliograficzna artykułów z czasopism poświęconych naukom przyrodniczym, rolniczym i technicznym)

BazTech

http://baztech.icm.edu.pl/

(baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)

PSJD

http://psjd.icm.edu.pl/psjd/search/article-psjc.action?cid=e94dfb85-aaac-4999-b8a1-806106ab01ef

(artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych

oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej)

BRENDA

http://www.brenda-enzymes.info/

(obcojęzyczna baza danych dotyczących enzymów)

SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych

http://www.cbr.edu.pl/index.php/bazy-danych/sibrol

SIGŻ

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

http://www.cbr.edu.pl/index.php/bazy-danych/sigz