Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w Raszynie w trakcie epidemii COVID-19 od 17 lipca 2020