Filologie, literatura, filozofia, historia

BIBLIOTEKI CYFROWE

polskojęzyczne

Staropolska

http://www.staropolska.pl/

(serwis poświęcony literaturze staropolskiej, zawiera pełne teksty)

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

http://literat.ug.edu.pl/books.htm

(pełne teksty klasycznych dzieł literatury polskiej)

obcojęzyczne

Bibliomania

http://www.bibliomania.com/

(anglojęzyczne teksty wielu tytułów światowej literatury pięknej, poezji, dramatu)

Great Books Online

http://www.bartleby.com/

(anglojęzyczne teksty wielu tytułów światowej literatury pięknej, poezji, dramatu, dzieła filozoficzne i inne)

Online Books Page

http://digital.library.upenn.edu/books/

(anglojęzyczne teksty z wszystkich dziedzin piśmiennictwa angielskiego)

Biblotheka Universallis

http://abu.cnam.fr/

(pełnotekstowa klasyka francuska)

BAZY I PORTALE

polskojęzyczne

BazHum

https://bazhum.pl/

(baza bibliograficzna artykułów z czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych)

Bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej
http://opac.cbw.wp.mil.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p

(kolekcja bibliografii tematycznych CBW)

Bibliografia Bara

http://bar.ibl.waw.pl/

(kartoteka bibliografii czasopism polskich XIX i XX wieku, do 1939)

Bibliografia Historii Polskiej

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/

(wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej)

Konflikty Zbrojne

http://www.konflikty.pl/

(portal historyczno-militarny)

Indeks Represjonowanych

http://indeksrepresjonowanych.pl/int/o-indeksie/91,O-indeksie.html

(imienna dokumentacja losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939-59)

Szukaj w Archiwach

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

Polska Bibliografia Literacka za lata 1988-

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/

Polska Literatura Humanistyczna – ARTON

https://bur.ur.edu.pl/arton-polska-literatura-humanistyczna

(baza bibliograficzna z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa polskiego, teorii i historii kultury oraz etnografii z lat 1990- wraz z cytowaniami)

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

obcojęzyczne

Clenodium – Leksykon Genealogiczno-Historyczny

https://genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?word=clenodium

(internetowy herbarz obejmujący herby europejskie)

Bibliotheca Augustana

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

(literatura europejska w układzie językowym)

EBSEES.European Bibliography of Slavic and East European Studies

http://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de/

(anglojęzyczna bibliografia prac z zakresu nauk społecznych, literatury i językoznawstwa krajów słowiańskich i Europy Wschodniej)

Online Text Collections in Western European Literature

http://wessweb.info/index.php/Online_Text_Collections_in_Western_European_Literature

(kolekcja literatury zachodnioeuropejskiej w językach oryginalnych)

Slavisticzeskije Izdania w Internetie

http://www.ruthenia.ru/web/periodicals.html

(rosyjski portal slawistyczny)

Dictionary of Philosophy of Mind

http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/index.html

(anglojęzyczny słownik filozoficzny)

Philosophenlexikon

http://www.philosophenlexikon.de/

(niemieckojęzyczny słownik biograficzny filozofów i logików)

Stanford Encyklopedia of Philosophy

http://plato.stanford.edu/

(anglojęzyczna encyklopedia filozoficzna)

The Internet Encyclopedia of Philosophy

http://www.iep.utm.edu/

(anglojęzyczna encyclopedia filozoficzna)