Medycyna

MEDIP

http://old.imp.lodz.pl/expertus/MEDIP/

(bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy 1988-)

MEDIP 2000

http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/

(bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy 2000-)

Polska Bibliografia Lekarska

https://www.gbl.waw.pl/p/polska-bibliografia-lekarska

Problemy Niepełnosprawnych

http://volumin.uph.edu.pl/cgi-bin/makwww.exe

(rejestr literatury polskiej dotyczącej niepełnosprawności)

PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

(anglojęzyczny serwis do poszukiwania zagranicznej literatury medycznej)