PRB

Program Rozwoju Bibliotek (PRB) to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem było wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Za program odpowiadała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (wspieraną z kolei przez Fundację Billa i Melindy Gates). Celem programu było wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, organizowanie praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy, wzmacnianie środowiska bibliotecznego i promocja bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie wzięła udział w drugiej edycji programu jako biblioteka partnerska dla Biblioteki w Nadarzynie i Biblioteki w Komorowie, natomiast funkcję biblioteki wiodącej w naszej grupie pełniła Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli. Wspólnie szkoliliśmy się na warsztatach planowania rozwoju biblioteki, a następnie uczestniczyliśmy w szkoleniach specjalistycznych.

Więcej o samym Programie: www.biblioteki.org.