Wiedza ogólna

BAZY POLSKOJĘZYCZNE

Przewodnik Bibliograficzny

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny

(bieżąca bibliografia narodowa)

Bibliografia Zawartości Czasopism

(artykuły z czasopism polskich)

2010-

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism/numery-do-pobrania

ARIANTA (naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne)

https://arianta.pl/#/szukaj

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej (biogramy i bibliografie osobowe Polaków żyjących w XX i XXI w.)

Polskie Bibliografie i Informatory w Internecie

http://pka.bj.uj.edu.pl/var/bibliogr1_pl.php

Bibliografia Bibliografii Polskich

(1971 – 1985)

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=28

(1995 – )

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=13

Bibliografia Polska 1901 – 1939

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=32

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)

(bibliografia staropolska i dziewiętnastowieczna)

http://www.estreicher.uj.edu.pl/

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/bazy-danych-uklad-alfabetyczny/bibliografie-publikacji-pracownikow

Fidkar

http://mak.bn.org.pl/fidkar/

(narzędzie wyszukiwania w bazach Biblioteki Narodowej)

Książki Polskie Podziemne

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2

(bibliografia „drugiego obiegu”)

Organizacje pozarządowe

http://bazy.ngo.pl/

(baza portalu ngo.pl)

Polonica Zagraniczne

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/polonica-zagraniczne

(baza opisów bibliograficznych polskich książek wydanych poza granicami kraju po roku 1993)

SYMPOnet

http://gate.bg.pw.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=sym01

(baza materiałów konferencyjnych)

CORDIS

http://cordis.europa.eu/

(Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju)

BAZY OBCOJĘZYCZNE

EBSEES.European Bibliography of Slavic and East European Studies

http://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de/

(Europejska Bibliografia Studiów Slawistycznych i Europy Środkowo-Wschodniej)

ECLAS

http://ec.europa.eu/eclas/F

(baza dotycząca zagadnień integracji europejskiej)

EU Whoiswho

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=pl

(książka adresowa instytucji europejskich)

Index Translationum

https://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50

(międzynarodowa bibliografia przekładów)

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

(baza artykułów czasopism fachowych)

Europa

http://europa.eu/index_pl.htm

(bazy w portalu Unii Europejskiej)

SŁOWNIKI

Słowniki przekładowe

http://www.leksyka.pl/

BAB.LA

http://bab.la/

(wielojęzyczny słownik przekładowy)

Słownik języka polskiego

http://sjp.pwn.pl/

Wielki słownik ortograficzny

http://sjp.pwn.pl/slowniki/Wielki-S%C5%82ownik-Ortograficzny.html