ROMOWIE: WYSTAWA

Wystawa Ikonografii z kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie przedstawia Cyganów (Romów) w ujęciu historycznym i etnograficznym. Najstarszym, prezentowanym na wystawie, jest włoski wizerunek wędrownej Cyganki z końca XVI w. Większość obrazów pochodzi z końca XIX w. – są to przede wszystkim malarstwo i fotografia reprodukowane na ówczesnych kartach pocztowych. Ostatnie zdjęcia wędrownych Kełderaszy pochodzą już z XXI w. i wykonane zostały w Rumunii. Na wystawie odnajdziemy tabory nomadów, mahale i domostwa osiadłych Romów, portrety i sceny rodzajowe stworzone we wszystkich miejscach gdzie mieszkali lub pojawiali się Romowie – od Persji, przez Bośnię, Polskę po hiszpańską Andaluzję.

(Z opisu twórcy wystawy, Andrzeja Grzymała-Kazowskiego)

Wystawę o Romach będzie można oglądać w holu biblioteki do końca września br.

Wystawa pojawi się u nas w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w
Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem 
wiedzy o historii i kulturze Romów” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.