ŻYCIE PEŁNE MAGII

Zorganizowane grupy przedszkolne (dzieci w wieku 5-6 lat) i wczesnoszkolne (uczniowie w wieku 7-9 lat) wzięły udział w warsztatach poświęconych kulturze Romów. Wspólnie wybraliśmy się w magiczną podróż kolorowym wozem. Rozmawialiśmy o tym, kim są Romowie, jak żyją, czym się zajmują, jakie są ich tradycje i zwyczaje. Zajęcia poprowadziła Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.
 
Zajęcia odbyły się 1 i 8 października br. o 10:00 w czytelni biblioteki.
 
Warsztaty „Życie pełne magii” realizowane były w w ramach partnerskiego projektu „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w roku 2018. Cel: propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz rozbudowa ogólnodostępnego banku wiedzy, źródeł danych o społeczności romskiej, jej materialnym i kulturowym dziedzictwie. Działania: warsztaty dla dzieci, wystawy ikonografii ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie, spotkania poświęcone historii i kulturze Romów, rozbudowa strony www.romuzeum.pl. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Fundacji Edukacji Międzykulturowej, partnerzy Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe. Realizacja: marzec – grudzień 2018.