ŻYCIE PEŁNE MAGII

Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne (dzieci w wieku 5-6 lat) i wczesnoszkolne (uczniowie w wieku 7-9 lat) na warsztaty poświęcone kulturze Romów. Wspólnie wybierzemy się w magiczną podróż kolorowym wozem. Porozmawiamy o tym kim są Romowie, jak żyją, czym się zajmują, jakie są ich tradycje i zwyczaje.
Zajęcia poprowadzi Monika Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej.
Zapisy na warsztaty prowadzimy od 3 września br.
Zajęcia odbędą się 1 i 8 października br. o 10:00 w czytelni biblioteki i potrwają ok. 1 godz.
Warsztaty „Życie pełne magii” realizowane są w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w
Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem 
wiedzy o historii i kulturze Romów” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra 
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach 
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.