BIBLIOTEKA OTWARTA III

BIBLIOTEKA GŁÓWNA                                                                                FILIA W JAWOROWEJ

Od 30 listopada 2020 nasze placówki znów są otwarte dla Czytelników!

1. Biblioteka główna (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) oraz filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95), są czynne w zmienionych godzinach otwarcia:

biblioteka główna:

poniedziałki, środy, piątki 13-19
wtorki, czwartki 9-14
filia:
wtorki – nieczynna
pon, śr, czw, pt 14-18

2. Celem ułatwienia wypożyczania zbiorów bibliotecznych i przyspieszenia obsługi, zachęcamy do zamawiania dostępnych pozycji przez Elektroniczne Konto Czytelnika. Instrukcja, jak je założyć, znajduje się tutaj: http://bibliotekaraszyn.pl/rezerwacje/ Materiały biblioteczne można też zamawiać telefonicznie, mailowo i na portalach społecznościowych. Wypożyczać będzie można także archiwalne numery czasopism.

3. Zwrotów wypożyczonych materiałów prosimy dokonywać w placówce, w której były one wypożyczane. Wszystkie zwracane materiały biblioteczne (książki, czasopisma, multimedia) zostaną poddane obowiązkowej kwarantannie, co oznacza, że przez okres od 3 do 5 dni nie będzie ich można ponownie wypożyczyć. Dotyczy to także pozycji, które są zarezerwowane przez kolejnych Czytelników.

4. Osoby, które chcą się zapisać do biblioteki, prosimy, by w miarę możliwości robić to zdalnie, czyli najpierw zapoznać się z regulaminem biblioteki, a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres info@bibliotekaraszyn.pl kartę zapisu:

Karta zapisu do biblioteki Karta zapisu do biblioteki – dzieci i młodzież do 16-lat

Wydrukowane karty zapisu można też będzie wypełnić na miejscu w bibliotece.

5. Osoby przebywające w bibliotece obowiązkowo muszą nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przed wejściem do każdego z pomieszczeń biblioteki należy zdezynfekować dłonie. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m).

6. Limit osób przebywających w bibliotece głównej nie może przekroczyć 20, a w filii 3. Limity w poszczególnych pomieszczeniach ustala procedura.

7. Wolny dostęp do zbiorów jest jedynie w bibliotece głównej, w filii materiały biblioteczne podaje bibliotekarz.

8. Sala spotkań pozostaje wyłączona z użytkowania dla gości i jest przeznaczona jako przestrzeń na kwarantannę zbiorów, wstęp do niej ma tylko personel biblioteki.

9. Można korzystać z usług ksero, skanowania oraz – częściowo – stanowisk komputerowych i tabletowych z dostępem do Internetu.

10. Można korzystać z czytelni naukowej i czasopism.

11. Dzieci nie będą miały możliwości zabawy w kąciku najmłodszego czytelnika.

12. Do dyspozycji użytkowników udostępnia się jedną toaletę. Po skorzystaniu z niej należy umyć ręce i ponownie je zdezynfekować.

Powyższe zasady wprowadza Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w Raszynie w trakcie epidemii COVID-19 od 30 listopada 2020

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zalecenia Biblioteki Narodowej z dn. 27 listopada 2020