BIBLIOTEKA OTWARTA

Nasze placówki są otwarte dla Czytelników!

1. Biblioteka główna (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) oraz filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95), są czynne w następujących godzinach:

biblioteka główna:

poniedziałki, środy, piątki 13-19
wtorki, czwartki 9-14
filia:
pon, śr, czw, pt 14-18
wtorki – nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)
UWAGA! W dniach 12 – 30 lipca filia nieczynna (przerwa urlopowa). Wypożyczenia i zamówienia będą sukcesywnie prolongowane. Prosimy ignorować monity z systemu bibliotecznego. Z uwagi na zamkniętą w tym czasie bramę prowadzącą na teren obiektu – wrzutnia może być niedostępna.

2. Celem ułatwienia wypożyczania zbiorów bibliotecznych i przyspieszenia obsługi, zachęcamy do zamawiania dostępnych pozycji przez Elektroniczne Konto Czytelnika. Instrukcja, jak je założyć, znajduje się tutaj: http://bibliotekaraszyn.pl/rezerwacje/ Materiały biblioteczne można też zamawiać e-mailowo i telefonicznie. Wypożyczać będzie można także archiwalne numery czasopism.

3. Zwrotów wypożyczonych materiałów prosimy dokonywać w placówce, w której były one wypożyczane. Wszystkie zwracane materiały biblioteczne (książki, czasopisma, multimedia) zostaną poddane obowiązkowej kwarantannie, co oznacza, że przez okres od 3 do 5 dni nie będzie ich można ponownie wypożyczyć. Dotyczy to także pozycji, które są zarezerwowane przez kolejnych Czytelników. Zwroty można też wrzucać do wrzutni.

4. Osoby, które chcą się zapisać do biblioteki, prosimy, by w miarę możliwości robić to zdalnie, czyli najpierw zapoznać się z regulaminem biblioteki, a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres info@bibliotekaraszyn.pl kartę zapisu:

Karta zapisu do biblioteki

Karta zapisu do biblioteki – dzieci i młodzież do 16-lat

Wydrukowane karty zapisu można ewentualnie wypełnić też na miejscu w bibliotece.

5. Osoby przebywające w bibliotece obowiązkowo muszą nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przed wejściem do każdego z pomieszczeń biblioteki należy zdezynfekować dłonie. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m).

6. Limit osób przebywających w bibliotece głównej nie może przekroczyć 20, a w filii 3. Limity w poszczególnych pomieszczeniach ustala procedura.

7. W obu placówkach jest wolny dostęp do zbiorów.

8. Sala spotkań pozostaje wyłączona z użytkowania dla gości i jest przeznaczona jako przestrzeń na kwarantannę zbiorów, wstęp do niej ma tylko personel biblioteki.

9. Można korzystać z usług ksero, skanowania oraz – częściowo – stanowisk komputerowych i tabletowych z dostępem do Internetu.

10. Można korzystać z czytelni naukowej i czasopism – obowiązuje limit osób.

11. Dzieci nie będą miały możliwości zabawy w kąciku najmłodszego czytelnika.

12. Do dyspozycji użytkowników udostępnia się jedną toaletę. Po skorzystaniu z niej należy umyć ręce i ponownie je zdezynfekować.

Powyższe zasady wprowadza Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w Raszynie w trakcie epidemii COVID-19