BIBLIOTEKA OTWARTA

Nasze placówki są otwarte dla Czytelników!

1. Biblioteka główna (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) oraz filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95), są czynne w następujących godzinach:

biblioteka główna:

poniedziałki, środy, piątki 13-19
wtorki, czwartki 9-14
filia:
pon, śr, czw, pt 14-18
wtorki – nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)

2. Celem ułatwienia wypożyczania zbiorów bibliotecznych i przyspieszenia obsługi, zachęcamy do zamawiania dostępnych pozycji przez Elektroniczne Konto Czytelnika. Instrukcja, jak je założyć, znajduje się tutaj: http://bibliotekaraszyn.pl/rezerwacje/ Materiały biblioteczne można też zamawiać e-mailowo i telefonicznie. Wypożyczać będzie można także archiwalne numery czasopism.

3. Zwrotów wypożyczonych materiałów prosimy dokonywać w placówce, w której były one wypożyczane. Zwroty można też wrzucać do wrzutni.

4. Osoby, które chcą się zapisać do biblioteki, mogą to zrobić zdalnie, czyli najpierw zapoznać się z regulaminem biblioteki, a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres info@bibliotekaraszyn.pl kartę zapisu:

Karta zapisu do biblioteki

Karta zapisu do biblioteki – dzieci i młodzież do 16-lat

Wydrukowane karty zapisu można wypełnić też na miejscu w bibliotece. Na osoby zapisane zdalnie czekają do odbioru w bibliotece karty biblioteczne.

5. Osoby przebywające w bibliotece obowiązkowo muszą nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przed wejściem do każdego z pomieszczeń biblioteki należy zdezynfekować dłonie. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m).

6. Limit osób przebywających w bibliotece głównej nie może przekroczyć 30, a w filii 3. Limity w poszczególnych pomieszczeniach ustala aktualna procedura.

7. W obu placówkach jest wolny dostęp do zbiorów.

8. Sala spotkań w bibliotece głównej jest dostępna do użytkowania z limitem 3 osób, w przypadku zorganizowanych przez bibliotekę spotkań limit ten wynosi 15 osób.

9. Można korzystać z usług ksero, skanowania oraz – częściowo – stanowisk komputerowych i tabletowych z dostępem do Internetu.

10. Można korzystać z czytelni naukowej i czasopism w bibliotece głównej – obowiązuje limit 5 osób.

11. Dzieci nie będą miały możliwości używania zabawek w kąciku najmłodszego czytelnika.

12. Do dyspozycji użytkowników udostępnione są wszystkie toalety.

Powyższe zasady wprowadza aktualna Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w Raszynie w trakcie epidemii COVID-19