wrzutnia

Informujemy, że przed drzwiami frontowymi biblioteki głównej oraz filii w Jaworowej zamontowane są wrzutnie, czyli miejsca bezkontaktowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Wrzutnie działają także poza godzinami pracy naszych placówek (Raszyn pon-pt 9-18, Jaworowa pon-pt 8-19).

Zasady korzystania:

  • Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych materiałów do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo, książki grzbietem do środka.
  • Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w danej placówce.
  • Wrzutnie są opróżniane codziennie w dni robocze, w godzinach pracy biblioteki.
  • Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w godzinach pracy biblioteki.
  • Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni użytkownik powinien mieć świadomość, że okresowe zmiany czasu pracy biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.
  • W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
  • Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane.
  • Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi. Obiekty są monitorowane.