ZBIORY

Biblioteka główna:

Wielkość księgozbioru: książki – 32.236, zbiory audiowizualne – 2.879 (audiobooki – 1.817, filmy – 1.062) (stan na 31 XII 2020)
Profil księgozbioru: literatura piękna i popularna, literatura popularnonaukowa, wybrana literatura naukowa, literatura dla dzieci i młodzieży

Filia w Jaworowej:

Wielkość księgozbioru: książki – 9.139, zbiory audiowizualne – 1.448 (audiobooki – 705, filmy – 743) (stan na 31 XII 2020)
Profil księgozbioru: literatura piękna i popularna, literatura popularnonaukowa, literatura dla dzieci i młodzieży