GRANTY / NAGRODY

ŚRODKI POZABUDŻETOWE, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I SZKOLENIA POZYSKANE PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W PROGRAMACH I KONKURSACH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE LUB WSPÓŁPRACY
Z BIBLIOTEKĄ, NA KTÓRE DOFINANSOWANIE POZYSKAŁY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

/ZESTAWIENIE ZAWIERA TAKŻE INFORMACJE O PROJEKTACH, NA KTÓRE MIMO STARAŃ NIE UZYSKANO DOFINANSOWANIA/

2024

* Projekt partnerski „Wszelki duch… w Falentach” dofinansowany w ramach Pakietów promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego – dwie edycje edukacyjnej gry geolokalizacyjnej po terenie gminy Raszyn. Organizatorzy: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 23.03, 6.04 – 13.200 zł

2023

* Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim dofinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki – 1.700 zł.

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową, Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Wartość dotacji – 9.500 zł.

* Darowizna rzeczowa IKEA Retail Sp. z o.o. na cele statutowe biblioteki – doposażenie filii w Jaworowej po remoncie w meble i akcesoria do wnętrz dla dzieci i dorosłych. Wartość darowizny – 4.010,88 zł.

2022

* Projekt „Utalentowane Mazowsze” dofinansowany w ramach Pakietów promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego – wydarzenie „Marzenia nie realizują się same, czyli utalentowane Mazowsze” (odsłonięcie muralu „Iga Świątek – dziewczyna z Raszyna”), wystawa prac Magdaleny Salome, konkurs na hasło „Aktywne Mazowsze” . Organizatorzy: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Klub Sportowy Raszyn, październik 2022 – 25.000 zł.

* Spotkanie autorskie z Joanną Bator dofinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki – 1.500 zł.

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową, Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Wartość dotacji – 11.250 zł.

* Darowizna na cele statutowe biblioteki (na zakup książek dla uchodźców wojennych z Ukrainy i drobnego sprzętu IT wspierającego stanowiska z publicznym dostępem do Internetu) – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Projekcie „My Digital Life” ze środków Microsoft w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability, maj 2022 – 13.000 zł.

*Projekt „Działo się na Mazowszu : żywa historia pod Raszynem” dofinansowany w ramach Pakietów promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 23 kwietnia 2022 – 10.000 zł.

* Wyróżnienie w konkursie Centrum Archiwistyki Społecznej „Odkryj swoje archiwum” dla Dagny Kruszewskiej-Mach – opiekunki Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Raszynie za tekst „Tadeusz Jaworski: chemik, wynalazca, plantator i społecznik„, marzec 2022 – nagroda rzeczowa skaner Epson V600 wartości 1.500 zł i nagroda finansowa – 500 zł.

* Darowizna na cele statutowe biblioteki – osoba fizyczna – 5.000 zł.

2021

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Bibliotekę Narodową, Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Wartość dotacji – 16.500 zł.

* Projekt „Żywa historia pod Raszynem” dofinansowany w ramach Pakietów promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, wrzesień 2021. Wartość dofinansowania dla GBP w Raszynie 20.000 zł.

* Spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller dofinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki – 1.500 zł.

*Darowizna Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Projektu MY DIGITAL LIFE, realizowanego przez Fundację ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability – pozyskano sprzęt edukacyjny: 3 roboty Photon Edu z Magic Dongle, 3 laptopy 2 w 1 Microsoft SurfaceGo 2,  3 szt. gry Scottie Go! EDU. Darowizna o wartości 9.272,97 zł.

2020

*Projekt partnerski „Wdzięczni bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. Sponsor strategiczny – Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Gmina Raszyn, sponsorzy: Elgrom, PU Hetman. Gra terenowa 5 września 2020 r. na wokół centrum Raszyna. Wartość dofinansowania 10.000 zł.

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 7.500 zł.

2019

*Nagroda im. Kierbedziów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie w kategorii „Działalność wielokulturowa”.  Nagroda ustanowiona w 2005 r. przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego dla upamiętnienia Eugenii i Stanisława Kierbedziów – fundatorów Biblioteki i stołecznych filantropów. Przyznawana „współczesnym Kierbedziom” – osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz książki, bibliotekarstwa i czytelnictwa. Statuetka nagrody została wręczona raszyńskiej bibliotece na uroczystości Dnia Kierbedziów, 21 maja 2019 r., w auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 na ręce Dyrektora biblioteki – Magdaleny Golec i kustosza biblioteki – Dagny Kruszewskiej-Mach w obecności włoskiego potomka rodziny Kierbedziów.

*Projekt partnerski „Żywa historia bitwy pod Raszynem w 210 rocznicę wydarzeń” (przedsięwzięcie społeczno-kulturalne). Lider projektu: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, partner projektu: Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, współorganizator projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego, wykonawca merytoryczny przedsięwzięcia „Piknik patriotyczny i manewry wojsk Księstwa Warszawskiego wraz z pokazem multimedialnym” i widowiskiem pirotechniczno-laserowo-ogniowym w ramach projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie. Impreza 27 kwietnia 2019 w parku pałacowym w Falentach. Dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinansowania 30.000 zł.

*Darowizna Microsoft w ramach programu Corporate Philantropies – pozyskano oprogramowanie (16 licencji Windows 10) o wartości (ceny rynkowe produktów w USA) 3.008 USD (11.518,23 zł).

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 10.280 zł.

* Wniosek do Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” o dofinansowanie zadania zakupu sprzętu komputerowego kwotą 10.000 zł – nie otrzymano dofinansowania z uwagi na zbyt wysoki wskaźnik G (dochodów podatkowych dla gminy), wynoszący 3.151,20.

2018

*Uczestnik projektu „Kodowanie w bibliotece” (II edycja) realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach umowy dotacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pozyskano sprzęt: 3 tablety Huawei MediaPad T3 7 WIFI MTK8127/1GB/16GB/6.0, 3 gry Scottie Go! (wersja edukacyjna), 3 roboty Photon EDU z fiszkami i scenariuszami, 3 Magic Dongle oraz jedną matę edukacyjną o łącznej wartości netto 2831,81 zł.

*Projekt partnerski „Radosna Niepodległa – 100 lecie Niepodległości Polski w Raszynie”. Opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej dla mieszkańców na terenie gminy z towarzyszącymi inscenizacjami miejsc i wydarzeń z epoki, konkursami, wystawami . Termin realizacji: 27.07 – 31.12.2018. Dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” dla raszyńskiego Stowarzyszenia „Projekt Raszyn 1809” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, partnerzy: Powiat Pruszkowski, PU Hetman Sp. z o.o., GBP w Raszynie. Wartość dofinansowania – 20.000 zł. 

*Projekt partnerski „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Cel: propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz rozbudowa ogólnodostępnego banku wiedzy, źródeł danych o społeczności romskiej, jej materialnym i kulturowym dziedzictwie. Działania: warsztaty dla dzieci, wystawy ikonografii ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie, spotkania poświęcone historii i kulturze Romów, rozbudowa strony www.romuzeum.pl. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Fundacji Edukacji Międzykulturowej, partnerzy Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe . Realizacja w okresie marzec – grudzień 2018. Wartość dofinansowania – 14.030 zł.

* Projekt partnerski „Eko-odpowiedzialni”. Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, konferencje, konkursy, festyny, pokaz filmu „Zjedz to” – dokumentu ukazującego szerokie konsekwencje marnotrawienia żywności. Termin realizacji: 1.08. – 30.11.2018. Dofinansowanie dla raszyńskiego Stowarzyszenia „Projekt Raszyn 1809” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, partnerzy: PU Hetman Sp. z o.o., GBP w Raszynie. Wartość dofinansowania – 18.200 zł.

* 21 czerwca 2018 roku, podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” oficjalnie ogłoszono laureatów tegorocznej edycji “Listy STU”, na której znalazła się Dagna Kruszewska-Mach – kustosz raszyńskiej biblioteki. Jest to lista 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. Kandydatów zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) oraz osoby wyróżnione w 2017 r. Listę ustaliła Kapituła Listy STU pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 15.300 zł.

2017

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 16.000 zł.

* Nagroda finansowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za zajęcie II miejsca w konkursie pn. „Tablety w Twojej Bibliotece”. Dotacja z Programu „Wsparcie Programu Rozwoju Bibliotek” ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu USA na działalność statutową, jako pomoc w rozwijaniu działalności edukacyjnej i wdrażaniu nowych działań dla mieszkańców z wykorzystaniem tabletów – 8.000 zł . Zakupiono 3 tablety iPadAir2, trzy roboty OzoBot oraz aplikacje edukacyjne.

*Projekt  partnerski „Tyle świata w moim mieście” . Cykl spotkań-warsztatów o charakterze gier terenowych dla młodzieży szkolnej, które angażowały uczestników w podejmowanie działań i przemyśleń. W spotkaniach uczestniczyli w charakterze współprowadzących gości uchodźcy z Czeczenii. Rezultatem projektu było poznanie rzeczywistości uchodźców i zrozumienie przyczyn, dla których szukają oni ochrony. Partnerstwo z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu programu polskiej współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”, ogólna wartość dofinansowania 39.170 zł). Projekt realizowany w okresie 2.05 – 30.11.2017.

*Projekt partnerski „Wędrówki szlakiem roślin”. Motywem przewodnim projektu było 12 roślin oraz ich znaczenie i wpływ na życie mieszkańców różnych zakątków świata. Bohaterami projektu były: kukurydza,  len, owoce cytrusowe, ryż, herbata, kawa, kakaowiec, pomidory, ziemniaki, kapusta, palma olejowa (skąd się bierze olej palmowy i jakie są globalne  skutki spożywania produktów, których jest składnikiem) i pszenica. Działania projektu obejmowały szkolenie dla bibliotekarzy i organizację cyklu wydarzeń w bibliotekach publicznych na Mazowszu – warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeń otwartych dla dorosłych. Partnerstwo z Fundacją Edukacji Międzykulturowej i 9 bibliotekami Mazowsza:  GBP w Brochowie, BPG Grodzisk Mazowiecki, BPG Kampinos, GBP w Komorowie, BPG Kozienice, BPG Nadarzyn, GBP w Olszance Filia Próchenki, BP w Ożarowie Mazowieckim, BPMiG Piaseczno. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”, ogólna wartość dofinansowania 27.660 zł). Projekt realizowany w okresie 1.06 – 30.11.2017.

2016

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 16.000 zł.

*Projekt partnerski „Literacki Jedwabny Szlak” w Rządowym Programie na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2016), Priorytet II – Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Cel projektu: przybliżenie literatury i kultury państw leżących na dawnym Jedwabnym Szlaku, spotkania z podróżnikami, wystawy ze zbiorów biblioteki dla osób dorosłych i warsztaty dla dzieci. Partnerstwo z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, Biblioteką Publiczną Gminy Nadarzyn i Gminną Biblioteką Publiczną im. M.Dąbrowskiej w Komorowie. Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ogólna wartość dofinansowania 21.530 zł). Projekt realizowany w okresie 1.06-31.12.2016.

2015

* Konkurs Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Tablety w Twojej Bibliotece” – sprzęt w postaci 3 tabletów Apple iPad Air do edukacji o wartości 6.312,36 zł.

* Program Darowizn Oprogramowania Microsoft 2015 w ramach udziału biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek – pozyskano oprogramowanie (Windows 7, MS Office) o wartości 10.990 USD (ok. 41.415,82 zł).

* Wniosek złożony do Programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” o dofinansowanie kwotą  15.920 zł projektu „Opowieści o starym Raszynie”. Nie pozyskano dofinansowania.

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – 14.000 zł.

* Darowizna od Cortland Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – gift podarunkowy na oprogramowanie w postaci aplikacji edukacyjnych dla trzech tabletów bibliotecznych (Explain Everything™, Interactive Whiteboard, Lokomotywa, The Human Body by Tinybop i Math Genius Test) o wartości 30 Euro (ok. 127,00 zł). Realizacja październik 2015.

* Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – wniosek o dofinansowanie kwotą 17.952 zł zakupu 6 zestawów komputerowych. Nie pozyskano dofinansowania, przeznaczono do realizacji w późniejszym terminie w miarę posiadanych środków.

*Projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans” w Programie Innowacyjna gospodarka. Działanie 8.3 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia „Mi@sta w Internecie” – współpraca biblioteki z wolontariuszem projektu na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+. Cykl bezpłatnych kursów komputerowych „Nowoczesny senior w sieci” dla mieszkańców gminy Raszyn – wartość wykonanej przez wolontariusza pracy 2.520 zł. Projekt realizowany do 30.06.2015.

* Projekt „Osadzanie pamięci. Budowanie wspólnoty mieszkańców Raszyna” w Programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne, wartość 30.000 zł – partnerstwo z Fundacją Ośrodka KARTA – zbieranie świadectw pamięci wśród mieszkańców rdzennych i pochodzenia obcego zamieszkujących teren gminy oraz ich publikacja w kwartalniku „Karta”, spotkanie otwarte „Globalno-lokalni Wietnamczycy w Raszynie”, warsztaty „W różnorodnej grupie siła” dla gimnazjalistów, przedstawienie polsko-tureckiego teatru cieni „Ka”, projekcja filmów tematycznych, publikacja artykułu w kwartalniku „Karta”. Projekt realizowany do 27.11.2015.

2014

* Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 – 9.450 zł.

* Projekt partnerski „Mini Festiwale Edukacji Globalnej – edycja 2014” realizowany m.in. w raszyńskiej bibliotece i jej filii (warsztaty dla przedszkolaków i wystawy „Domy świata”, „Tortilla, chapati i ryż, czyli nie tylko chleb”, spotkania z podróżnikami dla dzieci i dorosłych). Projekt finansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. – współpraca z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, ogólna wartość dofinansowania 23.600 zł.

* Projekt partnerski „Migroteka 2” na rzecz poprawy wiedzy Polaków o migrantach i uchodźcach, realizowany m.in. w raszyńskiej bibliotece (zbudowanie biblioteczki nt. migracji, warsztaty „Cały świat w naszej klasie” dla przedszkolaków, spotkanie otwarte „Wietnamczycy – wszystko, czego chciałbyś się dowiedzieć, a nie miałeś okazji”, akcja informacyjna dla migrantów, wizyta bibliotekarzy i prezentacja  historii Raszyna w siedzibie Towarzystwa Buddyjskiego Wietnamczyków w Polsce/świątyni w Laszczkach). Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa (ogólna wartość dofinansowania 176.636 zł) – partnerstwo z Fundacją Polskie Forum Migracyjne.

2013

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – – 9.000 zł.

* Program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Aktywna Biblioteka”– grant 2.100 zł na dofinansowanie projektu „Bibliomobil. Raszynoteka na czterech kółkach”. Projekt kontynuowany.

* Program Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Praca. Enter – biblioteka miejscem informacji o rynku pracy”– grant 2.000 zł na projekt dla młodzieży „Marzenia Enter. Szkoła skutecznego działania”.

* Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” – grant 12.000 zł na zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

2012

* Uzyskanie współpracy z dwiema organizacjami dla finalistów konkursu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Organizacje pozarządowe bibliotekom”:

-Fundacją Ośrodka KARTA (bezpłatne szkolenia bibliotekarzy z zakresu digitalizacji archiwaliów i przystąpienie do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej). Projekt kontynuowany na bieżąco.

-Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (bezpłatne szkolenia bibliotekarzy w projekcie „Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”).

* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowany przez Bibliotekę Narodową  – – 8.500 zł.

* Program Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – udział w szeregu szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy z bibliotek-finalistów II rundy programu.

*Program Donacji Oprogramowania Microsoft 2012 w ramach udziału biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek – pozyskano oprogramowanie (licencje Windows 7, MS Office) o wartości (ceny rynkowe produktów w USA) 7.875 USD.

* Wniosek do programu Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” na dofinansowanie projektu „Digitalizacja archiwalnych roczników czasopisma regionalnego Kurier Raszyński 1990-2010 i stworzenie jego cyfrowego archiwum na stronie internetowej biblioteki” – nie uzyskano dofinansowania, projekt zrealizowano w tym samym roku dzięki pozyskaniu wolontarystycznej pomocy lokalnego biznesmena (firma Mikrofilm Service) – wartość wykonanej pracy ok. 5.600 zł. Projekt kontynuowany.

2011

* Sprzęt w postaci 3 zestawów komputerowych (w tym serwer) z oprogramowaniem i drukarki w projekcie „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Koordynator projektu Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego na Koszykowej – wartość sprzętu 10.147,68 zł.

* Sprzęt w postaci dwóch aparatów cyfrowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wartość 741,68 zł.

* Sponsoring zakupu księgozbioru – 1.713,90 zł.