CATL

CYFROWE ARCHIWUM TRADYCJI LOKALNEJ

Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i opiece merytorycznej Fundacji Ośrodka Karta, biblioteka w Raszynie gromadzi, opracowuje i udostępnia na specjalnej stronie internetowej cyfrowe wersje fotografii, dokumentów i pamiątek dotyczących przeszłości gminy Raszyn. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców gminy Raszyn, regionalistów i innych zainteresowanych osób do przekazywania bądź udostępniania do zeskanowania materiałów archiwalnych dotyczących historii własnej rodziny i gminy Raszyn. Projekt nie jest ograniczony czasowo, cały czas można do nas przynosić materiały!

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe: e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl, tel. 22 720 03 81.

Nasze archiwum społeczne można przeglądać pod adresem: https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2046