REGIONALIA

W Czytelni Czasopism gromadzimy zbiory związane z gminą Raszyn i powiatem pruszkowskim. Na regale „Regionalia” udostępniamy drugi zwarte, czasopisma lokalne, wybór gazetek szkolnych, wycinki z gazet, foldery, wydawnictwa okazjonalne, plany, mapy, maszynopisy, tomiki poezji lokalnych twórców itp. Czasopisma lokalne finansowane ze środków publicznych, nie posiadające własnych pełnych archiwów cyfrowych, są dodatkowo dostępne online ze strony www biblioteki. Darmowe czasopisma lokalne i regionalne otrzymywane w większej puli można pobrać z ekspozytora w holu biblioteki. Archiwalne fotografie i dokumenty otrzymane od mieszkańców gminy lub instytucji są digitalizowane i archiwizowane w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej oraz prezentowane w portalu Zbiory Społeczne, będącym pod opieką Centrum Archiwistyki Społecznej:

https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2046