O NAS

MISJA

Biblioteka w Raszynie to powszechna, publiczna instytucja kultury, której celem jest odpowiadanie na kulturalne i informacyjne potrzeby lokalnej społeczności. Wyznajemy zasadę złotego środka – nie zapominając o tradycji, dostosowujemy ofertę do wymogów współczesności. W przyjaznej atmosferze, odwiedzający nas mogą korzystać z pomocy profesjonalnego zespołu bibliotekarzy, jak również z bogatych zasobów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów.

WIZJA

Nasza biblioteka to nowoczesne, otwarte i przyjazne miejsce, umożliwiające wspieranie inicjatyw odwiedzających nas Mieszkańców. Nasza unikalna oferta jest wynikiem połączenia różnorodności gromadzonych zasobów i wszechstronności podejmowanych działań. Nie powielamy usług innych lokalnych instytucji, ale – w ramach współpracy – dopełniamy je i wzmacniamy.