List do świętego Mikołaja

29 września o 18:00 w czytelni biblioteki głównej odbyło się potkanie autorskie z doktor Jadwigą Wielgat-Hejduk, wieloletnią lekarz-pediatrę z raszyńskiej przychodni, która właśnie wydała debiutancki tomik opowiadań „List do świętego Mikołaja”. Autorka opowiedziała nieco o sobie i o stowarzyszeniach, w których działa jako piszący lekarz (Warszawska Szkoła Pisania / Stajnia Literacka SPP, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy). Przeczytała też fragmenty swoich tekstów, m.in. „Powroty” oraz „Zakurzone okulary”. Zainteresowani mogli się zapoznać z innymi tekstami Autorki, zamieszczonymi w czasopismach, np. „Puzderku Kulturalnym”.

„List do świętego Mikołaja” można nabyć w sklepie papierniczym Państwa Wysockich przy ul. Sokolnickiego 3.

O autorce:

Jadwiga Wielgat-Hejduk urodziła się w 1942 roku w Warszawie, w mieście rodzinnym pobierała pierwsze nauki. Maturę zdała w Szkole Ogólnokształcącej (obecnie im. S. Staszica) w 1960 r. Podjęła studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, a następnie przeniosła się do Akademii Medycznej w Warszawie na Oddział Pediatryczny. W 1969 r. otrzymała dyplom lekarza medycyny. Po ukończeniu dwuletniego stażu kierunkowego w Dziecięcym Szpitalu im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza i po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyskała tytuł lekarza pediatry I stopnia. Podjęła pracę w szpitalach położniczo-ginekologicznych (Szpital Bielański, Szpital św. Zofii) na oddziałach noworodków. Pracowała także w Domu Małego Dziecka im. Ks. Boduena oraz w przychodniach dziecięcych, przez wiele lat także w Raszynie. W roku 1999 przeszła na wcześniejszą emeryturę. Nadal wykonuje zawód lekarza pediatry w niepełnym wymiarze godzin. Od roku 2005 zamieszkała we wsi Mieszkowo w powiecie piaseczyńskim, gdzie mieszka do dzisiaj.

Poza przyrodą, zwłaszcza życiem lasu, pasjonuje ją od lat literatura, głównie proza. Drobne opowiadania zaczęła pisać (do szuflady) jeszcze w czasie studiów, ale prawdziwy rozkwit jej twórczości nastąpił po roku 2011 (mniej obowiązków zawodowych i rodzinnych). Od roku 2014 należy do Warszawskiej Szkoły Pisania / Stajnia Literacka SPP, zaś w 2015 r. została przyjęta do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

Jej utwory prozatorskie były kilkakrotnie nagradzane. W roku 2011 w konkursie literackim „Kartka z pamiętnika”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, za opowiadanie „Bez nazwy” zdobyła I miejsce, a w V Ogólnopolskim Konkursie warszawskiego pisma lekarskiego „Puls słowa” w roku 2014 uzyskała II miejsce za opowiadanie „Blanka”. W swoim dorobku posiada także kilka wyróżnień zdobytych w ogólnopolskich konkursach literackich. Jej nagrodzone utwory były publikowane w pokonkursowych antologiach oraz lokalnych miesięcznikach.

Prezentowana książka „List do Świętego Mikołaja” (Mieszkowo ; Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2017), zawierająca zbiór opowiadań, stanowi debiut literacki Jadwigi Wielgat-Hejduk, związanej z ziemią świętokrzyską nie tylko poprzez osobę męża Kazimierza, ale także członkostwem (od 2016) w Świętokrzyskim Towarzystwie Regionalnym. Jesienią 2016 r. autorka brała udział w sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, które Towarzystwo organizowało w Rytwianach. Warto przypomnieć, iż jedno z opowiadań zamieszczonych w debiutanckiej książce („Powroty”) było prezentowane we fragmentach podczas warsztatów literackich towarzyszących obradom oraz znalazło się w „Almanachu rytwiańskich lekarzy pisarzy”.