ROMOWIE: WYSTAWA

Wystawa Ikonografii z kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie przedstawia Cyganów (Romów) w ujęciu historycznym i etnograficznym. Najstarszym, prezentowanym na wystawie, jest włoski wizerunek wędrownej Cyganki z końca XVI w. Większość obrazów pochodzi z końca XIX w. – są to przede wszystkim malarstwo i fotografia reprodukowane na ówczesnych kartach pocztowych. Ostatnie zdjęcia wędrownych Kełderaszy pochodzą już z XXI w. i wykonane zostały w Rumunii. Na wystawie odnajdziemy tabory nomadów, mahale i domostwa osiadłych Romów, portrety i sceny rodzajowe stworzone we wszystkich miejscach gdzie mieszkali lub pojawiali się Romowie – od Persji, przez Bośnię, Polskę po hiszpańską Andaluzję.

(Z opisu twórcy wystawy, Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego.)

Wystawę o Romach można było oglądać w holu biblioteki do końca września 2018 r., będzie ona jeszcze prezentowana w trzech partnerskich bibliotekach publicznych biorących udział w projekcie.

Wystawa pojawiła się u nas w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w roku 2018. Cel: propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz rozbudowa ogólnodostępnego banku wiedzy, źródeł danych o społeczności romskiej, jej materialnym i kulturowym dziedzictwie. Działania: warsztaty dla dzieci, wystawy ikonografii ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie, spotkania poświęcone historii i kulturze Romów, rozbudowa strony www.romuzeum.pl. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Fundacji Edukacji Międzykulturowej, partnerzy Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w dzielnicy Praga-Południe. Realizacja marzec – grudzień 2018.