CZYTAM SOBIE… W BIBLIOTECE

Kolejna, czwarta już edycja akcji „Czytam sobie – w bibliotece!” zaczyna się w październiku 2018 r. i potrwa do maja 2019.

Jest to akcja wspierająca naukę samodzielnego czytania, koordynowana przez Krystynę Zawadzką, bibliotekarza Filii w Jaworowej. Dzieci, które uczestniczą w akcji, korzystają z zestawu książek do nauki czytania, wydanych przez Egmont, znajdujących się w zbiorach Filii. Obecnie zestaw ten liczy już sześćdziesiąt tytułów, podzielonych na trzy poziomy trudności: poziom pierwszy – „składam słowa”, poziom drugi – „składam zdania” i poziom trzeci – „połykam strony”. Za każdą przeczytaną samodzielnie książeczkę uczestnik otrzymuje naklejkę. Kolorowe naklejki z rysunkami postaci z przeczytanych książeczek zbierane są do imiennego albumu, który jest w bibliotece. Dzieci, które aktywnie biorą udział w akcji, przeczytają najwięcej książek i zbiorą najwięcej naklejek, zostaną nagrodzone podczas Tygodnia Bibliotek 2019.

Do udziału zachęcamy dzieci w wieku 6-8 lat. Zgłoszenia przyjmuje bibliotekarz Krystyna Zawadzka w Filii w Jaworowej.