KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI: WYSTAWA

Z okazji przypadającej w tym roku 210. rocznicy bitwy pod Raszynem w holu biblioteki ponownie zawiśnie wystawa „Książę Józef Poniatowski w grafice XIX wieku”. Na 13 wielkoformatowych planszach z reprodukcjami pochodzącymi z zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona zobaczymy księcia Poniatowskiego takiego, jakim go widzieli m.in. Jan Ceracchi, Alfred Johannot, Charles Bour, Contenau, Johann Gottlieb Schumann, Jean-François Badoureau, czy Jan Feliks Piwarski.

Wystawę będzie można oglądać do końca kwietnia br.

Wybór obiektów i opracowanie graficzne: Łukasz Żywulski