Karta zgłoszenia udziału w warsztatach Gry i zabawy z dawnych lat