Karta zgłoszenia udziału w warsztatach Zajączek ze słomy