Regulamin funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w bud bibl gł GBP w Raszynie i terenie przylegającym