INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=15

(piśmiennictwo od 1990)

Biblioteki i Ośrodki Informacji w Polsce

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=8

(informator adresowy)

CYTBIN

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/cytbin/

(bibliografia czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej)

Polska Bibliografia Bibliologiczna

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=12

(baza rejestrująca pozycje poświęcone nauce o książce, wydane po 1995)