Grupa Czerwona z Przedszkola „Pod Topolą” na lekcji bibliotecznej o uczuciach