MIGROTEKA 2

W lipcu 2014 r. przystąpiliśmy do projektu Migroteka 2 prowadzonego przez Fundację Polskie Forum Migracyjne, działającej na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Projekt zakłada wyposażenie wybranych polskich bibliotek w literaturę dotyczącą migracji i wielokulturowości. Tworzenie takich kolekcji książek służy upowszechnieniu wiedzy o migracji w Polsce, zainteresowaniu międzykulturowością lokalnych środowisk, w których żyją cudzoziemcy oraz włączeniu cudzoziemców do polskiego życia kulturalnego przez promocję czytania. Pojawiło się u nas wydzielone miejsce z przekazanymi przez fundację książkami i ulotkami, które stanowią lokalne centrum informacji o tematyce migracyjnej zarówno dla obcokrajowców jak i lokalnej społeczności. Odbyły się także warsztaty i spotkania dla dzieci i dorosłych na temat kultury wietnamskiej. Polskie Forum Migracyjne inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Forum realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Przygotowuje ulotki i informatory w różnych językach dla cudzoziemców przebywających w Polsce oraz filmy, scenariusze lekcji i inne materiały do edukacji międzykulturowej. Fundacja prowadzi także infolinię migracyjną.