Wejście do czytelni czasopism z oznaczeniami pismem wypukłym i alfabetem Braille’a oraz czerwonymi pasami