Wiedza ogólna

Bazy polskojęzyczne

Przewodnik Bibliograficzny – bieżąca bibliografia narodowa

Bibliografia Zawartości Czasopism – artykuły z czasopism polskich od 2010

Arianta – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Biblioteka Nauki – pełnotekstowa baza wielodziedzinowa

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej (biogramy i bibliografie osobowe Polaków żyjących w XX i XXI w.)

Polskie Bibliografie i Informatory w Internecie

Bibliografia Bibliografii Polskich  za lata 1971–1985

Bibliografia Bibliografii Polskich od roku 1995

Bibliografia Polska za lata 1901–1939

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (bibliografia staropolska i dziewiętnastowieczna)

Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce

Fidkar (narzędzie wyszukiwania w bazach Biblioteki Narodowej)

Książki Polskie Podziemne (bibliografia „drugiego obiegu”)

Organizacje pozarządowe (baza portalu ngo.pl)

Polonica Zagraniczne

(baza opisów bibliograficznych polskich książek wydanych poza granicami kraju po roku 1993)

Symponet (baza materiałów konferencyjnych)

Cordis (Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju)

Bazy obcojęzyczne

Ebses

(Europejska Bibliografia Studiów Slawistycznych i Europy Środkowo-Wschodniej)

Eclas (baza dotycząca zagadnień integracji europejskiej)

EU Who is who  (książka adresowa instytucji europejskich)

Index Translationum (międzynarodowa bibliografia przekładów)

Directory of Open Access Journals (baza artykułów czasopism fachowych)

Europa (bazy w portalu Unii Europejskiej)

Słowniki przekładowe i słowniki języka polskiego

Babla (wielojęzyczny słownik przekładowy)

Słownik języka polskiego PWN

Wielki słownik ortograficzny PWN