ROMOWIE

Romowie – skąd przybywają, dokąd zmierzają?” to cykl wydarzeń związanych z

edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów, realizowanych przez Fundację Edukacji Międzykulturowej we współpracy z Muzeum Kultury Romów w Warszawie. W projekcie biorą udział także Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn.
Zapraszamy na warsztaty dla dzieci, wystawę fotografii i pocztówek ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie oraz na spotkanie kulturowo-podróżnicze o Rumunii i Romach z cyganologiem Andrzejem Grzymałą-Kazłowskim.  
Działania realizowane są w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w
Warszawie – kontynuacja działań związanych z ” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.